ຂ່າວ: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນໃໝ່ ເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນ 2020-2021

ໂດຍປະຕິບັດຕາມປະຕິທິນປະຈຳປີຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ສົກຮຽນ 2020-2021, ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນໃໝ່ຂື້ນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳສຸກ ທອງກ່ານ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຜູ້ອຳນວຍການ ເປັນປະທານ. ຈຸດປະສົງຂອງການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ ສົກຮຽນ 2020-2021 ເພື່ອເປັນການຄັດເອົານັກຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບເຂົ້າຮຽນ. ການສອບເສັງໃນສົກຮຽນນີ້ ໄດ້ມີແຜນແບ່ງປັນໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກສອບເສັງໃນ 2 ລະບົບ, 7ສາຍຮຽນ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ສາຍຄູອະນຸບານ ລະບົບ 12+2, ລະດັບ ຊັ້ນສູງ; ສາຍຄູອະນຸບານ ລະບົບ 12+4, ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ; ສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+2, ລະດັບ ຊັ້ນສູງ; ສາຍຄູຄະນິດສາດ ລະບົບ 12+4, ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ; ສາຍຄູເຄມີສາດ ລະບົບ 12+4, ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ; ສາຍຄູ ICT-ພື້ນຖານວິຊາຊີບ. ການສອບເສັງໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ຕອນ ແລະ ຫຼັງຈາກສອບເສັງແລ້ວ ໄດ້ມີການສຳພາດນັກຮຽນເພື່ອປະເມີນ ຄວາມຖະໜັດ, ພອນສະຫວັນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງນັກຮຽນຕໍ່ສາຍຮຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກສອບເສັງ. ການສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ສຳພາດ ເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ ສົກຮຽນ 2020-2021 ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດ ໃນເວລາ 4: 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020.

ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020
ນັກຂ່າວວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ
ສົມແພງ ດວງປະເສີດ