ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ, ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄູໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ.ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1968 ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີ່ລະອິດລະອ້ຽວເປັນ ເວລາເກືອບ 10 ປີ.ຈຸດມຸ້ງໝາຍການສ້າງຄູສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີແນວຄິດຫຼັກໝັ້ນການເມືອງດີ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ຮູ້ເສຍສະຫຼະ, ນັບຖືລະບຽບວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.ຮູ້ຈັກ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາກາ,ມີຄວາມສາມາດສິດສອນຊັ້ນອະນຸບານ,ຊັ້ນປະຖົມ (ຄູປະຖົມ) ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ (ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ) ໃຫ້ໄດ້ທຸກວິຊາທີ່ມີຢູ່ໃນຫລັກສູດ.ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ.ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຊົນເຜົ່າຮູ້ຈັກຮັກອາຊີບແພງເດັກເພື່ອຕອບສະໜອງຄູເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ພຽງພໍ, ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີຄວາມສຳນຶກຮູ້ຈັກສະພາບແວດລ້ອມ, ຮູ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ຕົນອາໄສ. ປັບປຸງສະຖານະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນສະຖາບັນ, ສົມທົບກັບສຶກສາແຂວງເພື່ອບຳລຸງຄູປະຖົມ, ຄູປະຈຳການເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໜ່ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເຊັ່ນ: ວິທີສອນເທັກໂນໂລຊີ, ຄອມພີວເຕີແລະ ວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆອິກດ້ວຍ. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຍົກຖານະບົດບາດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນນິ້ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປະຕິບັດຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ສ ຄື: ສ ສະອາດ, ສ ສະຫງົບ, ສ ສີຂຽວ, ສ ສາມັກຄີ

ຄະນະອຳນວຍການ ວຄຫຼທ

ທ່ານ ອາຈານ ປທ ນາງ ນວນ ຈັນທິບພະວົງ

ທ່ານ ປຕ ສີວິໄລ ແກ້ວພິລາວັນ

ທ່ານ ອາຈານ ປທ ສຸກັນໄຊ ພົງສະຫວັນ

ທ່ານ ອາຈານ ປທ ສົມລັດ ສົມສະຫວັດ

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ
0
ນັກສືກສາພາກປົກກະຕິ
0
ນັກສືກສາຕໍ່ເນື່ອງພັກແລ້ງ
0

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳພາຍໃນ ວຄຫຼທ

ຄູ່ຮ່ວມມື (MOU)

Scroll to Top