ນັກສຶກສາຫໍພັກ(ຕຶກອະນຸບານສາທິດ)ສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບເນື່ອງໃນໂອກາດເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງພັກແລ້ງ ສົກຮຽນ 2023-2024

#ນັກສຶກສາຫໍພັກ(ຕຶກອະນຸບານສາທິດ)ສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບເນື່ອງໃນໂອກາດເປີດສົກຮຽນໃໝ່ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງພັກແລ້ງ ສົກຮຽນ 2023-2024
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024 ຢູ່ທີ່ເດີ່ນກິລາສາທິດວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ມີຂະບວນການອອກແຮງງານອະນາໄມຕົ້ນໄມ້ອ້ອມເດີ່ນກິລາ, ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ທ່ານ ສົມແພງ ດວງປະເສີດ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຫໍພັກຕຶກອະນຸບານສາທິດ ໃນຂະບວນການມີ ຄະນະຕຶກ, ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ຄົນ, 3 ຄົນ. ຂະບວນການອອກແຮງງານໄດ້ເລີ່ມເວລາ 5:30 ນາທີ ໂດຍໄດ້ອະນາໄມຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ໄດ້ປູກອ້ອມເດີ່ນກິລາໂຮງຮຽນສາທິດວິທະຍາໄລຄູ .ໃນການອະນາໄມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການອະນາໄມອ້ອມຕົ້ນໄມ້, ພວນດິນໃສ່ອ້ອມຕົ້ນໄມ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ອະນາໄມບໍລິເວນຫໍພັກໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ. ຂະບວນການອອກແຮງງານໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ສໍາລັບແຜນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແປງຮົ້ວອ້ອມຕົ້ນໄມ້ຈໍານວນໜຶ່ງອ້ອມເດີ່ນກິລາ.
ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top